17 Aug 3 sätt att göra hållbarhetsredovisningen enklare (och slippa drunkna i excelfiler)

Hållbarhetsredovisning är klar och du och dina kollegor är glada och stolta, eller? För många är det förhoppningsvis sant men inte sällan har det också varit en enormt stressig period med det omfattande, och inte sällan så tidskrävande, jobbet att samla in all data och sammanställa företagets ...

Read More

01 Jul Därför ska du använda data för att säkerställa en hållbar leverantörskedja

Som ett företag i det 21: a århundradet, är en av de viktigaste aspekterna för att säkerställa hållbarhet i hela affären att hållbarhetsstrategin integreras och antas i hela organisation. Inklusive leverantörsledet. För många företag handlar det om att säkerställa att tusentals andra ...

Read More

26 Jun Globala hållbarhetsmålen: Möjligheter med att anpassa strategi och kommunikation

De Globala hållbarhetsmålen (SDGs) presenterar ett betydande tillfälle för förändringar i sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. I och med att intressenternas efterfrågan på ansvarstagande och kontroll leder till förändring i hela näringslivet kan detta idag vara en av de största ...

Read More

08 Jun Vad är materialitet? Grunderna för att förstå vad som är väsentligt

Read More

01 May Worldfavor Sustainability Insights: Jämför hållbarhetsrapportering i din bransch

Dagens kunder, investerare och medarbetare är mer medvetna än någonsin. De räknar med att företag ska uppfylla deras förväntningar och vara transparenta med sina prestationer. Att förstå vilka dessa förväntningar är, är därför avgörande för alla företag i det 21:a århundradet. Processen att ...

Read More
1