Därför är det viktigt att små och medelstora företag rapporterar på de globala hållbarhetsmålen (SDGs)

Enligt en uppdatering från Förenta Nationerna (FN) från 2018 är deltagande i, och rapportering på, de 17 globala hållbarhetsmålen (SDGs) hoppfullt på landsnivå, men framstegen har inte varit tillräckligt snabba. De globala målen kommer endast nås när små och medelstora företag (SMFs) är helt ombord. I det här blogginlägget tittar vi på varför det är viktigt att rapportera, var du börjar och hur SDG:erna kan skapa värde för SMFs och deras intressenter.

Rapportering – en nödvändighet 

De globala hållbarhetsmålen utgör ett viktig verktyg för att ta itu med världens mest brådskande utmaningar och den privata sektorn kommer att spela en nödvändig roll i alla lösningar. Den privata sektorn representerar en betydande källa till arbete både från de riktigt stora organisationerna men också genom små och medelstora företag (SMFs).     

Små och medelstora företag, alltså bolag med färre än 250 anställda, ger regelbunden inkomst och tillgång till offentliga tjänster för miljontals människor som lever i utvecklande men också framväxande ekonomier. En rapport från Världsbanken (2015) visade att små och medelstora företag bidrar med upp till 60% av den totala sysselsättningen och upp till 40% av BNP i tillväxtländerna. "Små och medelstora företag står för en övervägande majoritet av företagen i den privata sektorn och den ekonomisk aktiviteten i både utvecklade och utvecklingsländer,” skriver Carlyann Edwards. “Det betyder att de är positionerade för att få en betydande inverkan på att nå de globala målen," tillägger hon.

Storleken på små och medelstora företag gör det mycket lättare för dem att implementera förändringar än stora företag. De är i sin natur smidigare och kan snabbt anta nya sätt att arbeta på.

BÖRJA RAPPORTERA 

Små steg är vägen framåt när det gäller rapportering på SDG:erna. "Ett första steg för ett mindre företag kan vara så enkelt som att titta på de 17 globala målen och identifiera de två eller tre mest relevanta målen. De mål som kan få personal och intressenter att diskutera och engagera sig från dag ett” enligt Carolina Karlstrom. KPMGs rapport (2018), How to report on the SDGs: What looks good and why it matters, får läsaren flera tips kopplat till rapportering på SDG:erna att använda som stöd för den egna rapporteringen. Rapporten bygger på en analys av hur de 250 största bolagen i världen mäter sitt arbete och kan användas för andra bolag att jämför det det egna arbetet med. Författarna fastställde en uppsättning av nio kriterier att ta hänsyn till vid rapportering på SDG:erna, de är i sin tur är indelade i tre breda kategorier:

  • Förstå: Detta omfattar varför internt stöd och riktlinjer inte bara är nödvändigt för rapportering utan hur de stödjer strategiskt affärsmässiga mål.

  • Prioritera: Här uppmanas företagen att fokusera på sin verksamhet och de mål som kan få största möjliga effekter.

  • Mäta: Mätning och hantering av bidrag till genomförandet av SDG.

En annan användbar resurs är SDG Kompassen som ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier såväl som att mäta och hantera sitt bidrag till genomförandet av SDG:erna.

Att välja rätt plattform för din rapportering är ett annat viktigt steg. Hitta en plattform som gör det möjligt för dig att på ett smart och smidigt sätt arbeta med, samla in, mäta och följa upp den hållbarhets- och complianceinformation som är relevant för er och era intressenter.

Tips! Är du nyfiken på hållbarhetsrapportering i Worldfavor? Ladda ner guiden

HÅLLBARHETSRAPPORTERING SOM VÄRDESKAPARE FÖR ER OCH ERA INTRESSENTER  på det väsentliga 

De globala hållbarhetsmålen kan rätt använt vara katalysatorer för att skapa gemensamt värde genom innovation, tillväxt och bättre konkurrenskraft, men rapporteringen kräver samtidigt att hela företaget köper in på det. Ett sätt att uppnå detta är genom effektiv rapportering och kommunikation.

Många företag rapporterar och kommunicerar redan ämnen som omfattas av SDG:erna, såsom klimatförändringar, mångfald eller utveckling på arbetsplatsen. Att jämföra din rapportering och kommunikation i linje med SDG:erna ger dina intressenter värdefulla verktyg att anpassa sig efter men också möjligheten för er att dela med er av era framsteg på ett förståeligt sätt. Intressenterna kan genom SDG:erna även få relevant information och inspiration för att utforska nya affärsmöjligheter.

Oavsett verksamhetens storlek har vi alla ett viktigt bidrag att göra för att uppnå målen för en hållbar utveckling. Genom att rapportera med hjälp av SDG:erna kommer du inte bara att kunna mäta det bidrag som ditt företag gör, öka tillväxten och förbättra konkurrenskraften, utan också sätta era egna mål och dela informationen med leverantörer, kunder och andra intressenter. Visst låter väl det som en bra väg framåt?

Vill du veta mer om hur Worldfavors digitala plattform kan hjälpa dig att få en systematisk och stressfri rapport om hållbarhetsrapportering?

Enklare hållbarhetsrapportering – läs guiden