Vad är materialitet? Grunderna för att förstå vad som är väsentligt

Internationella ramverk ger dig översikt 

Att definiera dina materiella ämnen är avgörande – inte bara för att forma den mest effektiva strategin utan också för att veta hur du ska mäta resultat och vilken information som dina intressenter vill ha. Redan tidigt i processen är det viktigt att få bild av olika ämnen som beskriver omfattningen av företagens hållbarhet och använda det som underlag för din analys. Exempelvis ger Global Reporting Initiative dig en översikt över vilken information ett företag ska rapportera för att kunna visa sin påverkan på miljön, människorna och ekonomin. ISO 26000 är en annan standard som beskriver vilka åtgärder ett företag bör eller kan vidta för att förbättra sig inom olika områden av företagsansvar.

Tips! Prova Worldfavor Sustainability Insights, ett gratis verktyg som ger dig en riktmärke för hållbarhetsrapportering i din bransch.

Definiera vad som har betydelse 

Av alla dessa områden är det sedan dags att bestämma er för vad ert företag ska fokusera sina insatser på, och rapportera resultatet för i hållbarhetsrapporten. Två dimensioner bör beaktas:

Organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan

Detta görs genom att överväga vilka effekter din organisation har på miljön, samhället/människan och ekonomin (positiv eller negativ). Baserat på er affär och det som händer i er leverantörskedja för att ta fram och konsumera er produkt eller tjänst – vilka effekter har det på naturen, människor och/eller ekonomin?

Det viktiga för dina intressenter

Denna dimension bör undersöka vilka områden som är viktiga för dina intressenter och som påverka deras beslut. Ta hänsyn till såväl interna intressenters perspektiv så som ledande befattningshavare, direktörer, aktieägare och anställda samt externa intressenter; kunder, icke-statliga organisationer, branschorganisationer eller lokala myndigheter. Detta ger dig ett brett spektrum av perspektiv över hela värdekedjan. För att få ett mätbart resultat av din intressentanalys, genomför formella bedömningar som enkäter snarare än informella workshopformat.

Ett bra sätt att visualisera resultaten från ovanstående två övningar är GRI-materialitetsmatrisen. Genom att placera företagets inverkan på en axel och intressenternas prioriteringar på den andra axeln får du en tydlig bild av vilka ämnen som kan betraktas vara mest materiella.

Materiality-assessment-basics-of-defining-what-matters-worldfavor

 

 

 

 

 

 

 


GRI-materialitetsmatrisen ger en förståelse för vilka ämnen som kan ses som mest materiella.
Källa: Global Reporting Initiative

Jämför med andra i er bransch 

Att komplettera din egen analys med att jämför vad bolag likt ert har valt att jobba med, och rapportera på, kan vara en bra inspirationskälla för att komma igång. Det ger också en värdefull av hur det du har valt att jobba med, och omfattningen på det, ser ut i förhållande till praxis i branschen. Du kan se om du saknar något viktigt, om ditt scope är för brett/smalt och om den information du valt att rapportera är tillräcklig för dina intressenters behov eller ej.

Vi hoppas att det här blogginlägget har gett dig lite mer förståelse för materialitet och hur du definierar vad som är väsentligt. Oavsett om du utför din materialitetsbedömning internt eller med stöd av externa konsulter är förståelse för de grundläggande dimensionerna av väsentlighet viktigt och hjälper dig att forma en hållbar strategi. En strategi som hjälper er att fortsätta vara ett framgångsrikt bolag i det 21: a århundradet.

Vill du veta vad andra företag på din bransch rapporterar på? Worldfavor Sustainability Insights är ett gratisverktyg som hjälper dig att jämföra hållbarhetsrapportering i din bransch, skapa ett konto och få tillgång till din kostnadsfria analys!
 

Prenumerera på Worldfavors hållbarhetsblogg