5 ramverk för standardisering och hållbarhetsrapportering du bör ha koll på

Genom att fastställa målsättningar, mäta utveckling och hantera förändringar kan du göra ditt företag mer hållbart. Men för att kunna göra det behöver du börja med att välja vilket ramverk ni ska följa. 

Det huvudsakliga målet med riktlinjer och standarder rörande hållbarhet är att omvandla teoretiska problem till konkreta åtgärder. Hållbarhetsrapportering hjälper din organisation att sätta de prioriteringar som krävs för att nå miljömässiga och sociala hållbarhetsmål. Det genom att exponera både de positiva och negativa effekterna för planeten, samhället och ekonomin. FN’s globala hållbarhetsmål är du säkert redan bekant med, så vi ska nu titta närmare på några andra ramverk för ert löpande arbete och hållbarhetsrapportering.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

GRI är en självständig internationell organisation som sedan 1997 har hjälp till att bana väg för hållbarhetsrapportering. GRIs standard för hållbarhetsrapportering (GRI Standards) är ett ramverk för organisationer som visar upp både den positiva och negativa påverkan de utgör på miljön, samhället och ekonomin. GRIs ramverk är designad för att vara universellt anpassad till alla olika typer av organisationer, stora som små över hela världen. Du kan läsa mer om GRIs ramverk här.

Tips! Visste du att GRI är ett av de ramverk du kan arbeta med i Worldfavor? Läs vidare här. 

INTERNATIONELLA STANDARDISERINGSORGANISATIONEN (ISO)

ISO är en självständig, icke statlig, internationell organisation med 164 nationella standardiseringsorgan som medlemmar. En av de viktigaste standarderna är ISO 14001 – den internationella standarden som specifikt kräver ett effektivt miljöledningssystem. ISO erbjuder ett ramverk som företag kan följa snarare än att fastställa krav på miljöprestanda. För att veta mer om ISO kan du läsa vidare här.

Tips! Vill du veta hur du kan arbeta med ISO standarder i Worldfavor? Läs vidare här.

PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR (PRI)

PRI stöds av Förenta Nationerna, FN, och är det världsledande ramverket som förespråkar ansvarsfulla investeringar. Ramverket fastställdes för att ge förståelse för effekterna av investeringarna utifrån ESG-faktorerna och för att stödja det internationella nätverket av investerare som har undertecknat dessa faktorer i sina investerings- och ägarbeslut. PRI uppmanar aktivt investerare att genom ansvarsfulla investeringar förbättra avkastningen och bättre hantera risker, men inte för sin egen vinning. Läs mer om PRI här.

SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD (SASB)

År 2011 grundades SASB för att utveckla standarder som identifierar, hanterar och rapporterar hållbarhetsinformation som riktas mot investerare innehållande data som kan påverka deras finansiella beslut. Standarderna skijler sig efter branch vilket möjliggör för investerare och företag att jämföra prestanda mellan företag inom en specifik industri. SASB är tillsammans med GRI de viktigaste ramverken för hållbarhetsrapportering. Läs mer om SASB här.

FÖRENTA NATIONERNAS GLOBAL COMPACT 

FN Global Compact och dess tio principer riktas mot företag med syfte att internationella principer kring arbetsrättsliga frågor, korruption, miljö och mänskliga rättigheter ska bli en del av strategin, kulturen och den dagliga verksamheten. Sedan juli 2000 har FN Global Compact mottagit mer än 62,000 publika rapporter från över 9,000 företag i 159 länder. Läs mer om FN Global Compact här.

 

Vill du veta mer om hållbarhetsrapportering i Worldfavor?

Enklare hållbarhetsrapportering – läs guiden