Skapa rätt förutsättningar för hållbara inköp med hjälp av en uppförandekod

Arbetar du inom hållbarhet eller hållbar upphandling och är osäker på fördelarna med att arbeta med en uppförandekod? Se det som ett äktenskapsförord där ansvar och öppenhet är nyckeln för en långvarig och lycklig relation. Alla företag som tar reducering av sin klimatpåverkan på allvar och vill förbättra områden såsom arbetsförhållanden och korruption i sin leverantörskedja behöver en uppförandekod för sina leverantörer. Med den som hjälpmedel kan du kan hålla externa partners, såsom leverantörer eller investerare, alternativt interna enheter som kontor eller projekt, ansvariga och följa upp hur saker och ting går.

Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod (Code of Conduct) är ett centralt styrdokument för hur de berörda parterna i en organisation ska bedriva verksamheten på ett socialt, etiskt och miljömässigt sätt. Den lägger grund till organisationens ansvarstagande internt, samtidigt som den kan användas och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.

Vad ska en uppförandekod innehålla?

Vi undersökte uppförandekoden för leverantörer från ett urval av företag däribland Axfood, Ericsson, Google Inc., KappAhl, NENT, Nudie Jeans, SAS och Stockholm Exergi och här är några av de vanligaste gemensamma nämnarna. 

  1. Introduktion: Då det är ett lagligt bindande dokument, är det extra viktigt att från början tydligt förklara vad som är målet med din uppförandekod. Ange de parter som är en del av avtalet, vilka länders lagar som berörs samt vilka regler och förordningar du vill att de ska följa.

  2. Arbetskraft: Områden som ska täckas inkluderar fritt utvalda anställningar, arbete mot människohandel, undvikande av barnarbete, förutsättningar för anställning av praktikanter, arbetstid, lön och förmåner, humana behandlingar, icke-diskriminering, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, invandringslagstiftning och efterlevnad, och hälso- och säkerhetsförhållanden i enlighet med OHSAS 18001 eller motsvarande certifieringar.

  3. Miljö: Här täcks områden som luftförorening, farliga ämnen, materialhantering, begränsningar av produktinnehåll, resurseffektivitet och avloppsvatten samt fast avfall. Den miljömässiga standarderna beror på vilken typ av relation du har med leverantören, vilken bransch eller sektor du är verksam inom, och vilken typ av produkter eller tjänster ni producerar tillsammans. En del leverantörer kan ha ett Environmental Management System (EMS) på plats för att följa ISO 14001 eller motsvarande standard.

  4. Etik: De etiska riktlinjerna etableras för att organisationer ska kunna växa framgångsrik på marknaden men utan att ignorera de sociala ansvaren. Områden som inkluderas är affärsintegritet, behovet av att undvika otillbörligt gynnande, nolltolerans för mutor och korruption, utlämnande av information, immateriell egendom, rättvisa affärer, annonsering och konkurrens, ansvarsfulla inköp, internationell handel, integritet och riskbedömning och hantering.

  5. Pågående förbättringar: Få företag är perfekta inom alla områden av affärsverksamheten, så behovet av kontinuerliga kontroller av efterlevnaden av leverantörens uppförandekod är därför nödvändigt.. Denna sektion täcker områden som utbildning av personal, kommunikation, revisioner och bedömningar samt rapportering.

  6. Referenser: Följande standarder är några utav de vanligaste som används vid förberedning av en uppförandekod för leverantörer och kan vara användbara källor vid tilläggande av information: ILO Code Of Practice In Safety And Health, ILO International Labor Standards, OECD Guidelines For Multinational Enterprises, FN’s Global Compact.

Vi hoppas att du nu har en tydligare bild av vad en uppförandekod kan göra för att stärka hållbarhetsarbetet kopplat till era inköp. Det är ett komplext dokument men du kommer inte ångra ditt arbete när det väl är gjort. Det kommer inte bara att lyfta era hållbarhetsinsatser utan också ge trovärdighet till ert åtagande för att säkra hållbarheten i leverantörskedjan. 

Vill du veta mer om hur du kan utveckla en hållbar värdekedja i Worldfavor? Läs vår guide här: 

Enklare hållbarhetsrapportering – läs guiden