3 sätt att göra hållbarhetsredovisningen enklare (och slippa drunkna i excelfiler)

Hållbarhetsredovisning är klar och du och dina kollegor är glada och stolta, eller? För många är det förhoppningsvis sant men inte sällan har det också varit en enormt stressig period med det omfattande, och inte sällan så tidskrävande, jobbet att samla in all data och sammanställa företagets hållbarhetsarbete. Lyckligtvis finns det saker du kan göra för att göra processen enklare och faktiskt också roligare när det nu åter är dags att börja se över arbetet med nästa års redovisning.

I och med att kraven på hållbarhetsrapportering har ökat har också ramverken för att stödja standardisering utvecklats och företagens mognad samt ambitioner inom området har även de blivit större. Som ett resultat har arbetsbelastningen i samband med framtagandet av hållbarhetsrapporten höjts – och det rejält. Hållbarhetsteam spenderar mer tid än någonsin på att jaga information från andra affärsenheter och externa leverantörer, manuellt aggregera data, kontrollera, validera och fylla i luckor. För att inte nämna produktionen av innehåll och intern och extern samordning av resurser under den faktiska publiceringsprocessen.

Lyckligtvis finns det saker du kan göra för att undvika att år efter år hamna i detta överväldigande kaos (eller undvika att hamna i det från början). Här är några tips på vad du kan göra för att få en smidigare rapporteringsupplevelse.


#1 Bygg en personoberoende process

Många yrkesverksamma är oroliga för att rapporteringsprocessen är beroende av en eller några personer i organisationen, och uttrycker känslor som: "Jag skulle inte ha någon aning om vad jag skulle göra om person-X slutar". Att bygga en process som inte gör information och arbete beroende av ett fåtal personer samt fördela ansvaret och tillgången kommer att minska stress, administrationsbelastning och risken för negativa konsekvenser om nyckelpersoner saknas. Det kommer också att resultera i mycket bättre spårbarhet av data.

#2 Gör det till mer än bara en rapport

Stora ansträngningar spenderas på denna årliga publikation, varför inte göra mer av allt arbete ni har lagt ner och samtidigt förenkla jobbet. Att systematiskt granska och rapportera företagets hållbarhetsstatistik och framsteg mer än en gång om året håller er data levande hjälper dig på många sätt. Det är också mer engagerande för dina intressenter att kontinuerligt följa dina framsteg. Du kommer att förenkla ditt eget arbete genom att regelbundet dokumentera framsteg, vilket gör lasten mindre tung och bättre fördelad under året istället för att komma som en stor klump i slutet av året. Och slutligen hjälper ett sådant arbetssätt dig att regelbundet  analysera hur arbetet fortskrider och snabbare vidta åtgärder för att förbättra er påverkan.

#3 Fokusera på det väsentliga 

Kvalitet över kvantitet är sant även när det kommer till hållbarhetsrapportering. Fokusera din rapportering på de aspekter som är mest väsentliga för din organisation, de områden som har betydande inverkan på organisationen och som är viktiga för dina olika intressenter. Omfattande hållbarhetsrapportering kräver mer ansträngningar, så se till att du anpassar det till den omfattning du organisatoriskt kan hantera, just nu, och planera istället för meningsfulla tillägg nästa år.

Det här är tre faktorer för att börja utveckla en mer hållbar, riskminimerad, förbättrad och smidig upplevelse av hållbarhetsrapportering i din organisation. Ett upplägg som ger dig möjlighet att fokusera på den verkliga effekten du kan skapa och inte slösa tid eller energi på onödig administration. Att fastna i överväldigande rapportering hjälper inte världen, eller affären, det minsta. Inte heller gör det dig eller dina  kollegor fulla av energi för att driva på och skapa reella effekter.

Även om du kanske står i startgroparna för att rapportera för första eller möjligen andra gången behöver du inte vara orolig, hållbarhetsredovisning behöver inte vara allt för komplext. Att fokusera på materialitetsaspekterna och sätta upp en smidig process för att samla in och dokumentera viktig data kommer hjälpa dig långt. Att från dag ett sätta upp en strategi för ditt arbete kommer hjälpa dig nu men också i framtiden.

Vill du veta hur Worldfavors digitala plattform kan hjälpa dig att få en systematisk och smidig hållbarhetsrapportering som skapar verkligt värde? Boka en kostnadsfri demo eller hör av dig så berättar vi gärna mer!


"Worldfavors verktyg för avancerad hållbarhetsrapportering säkerställer vår höga nivå av transparens och datakvalité på ett mycket bra sätt!"

- Pär Larshans, Chief Sustainability Officer på Ragn-Sells.

 

Enklare hållbarhetsrapportering – läs guiden