Worldfavor Sustainability Insights: Jämför hållbarhetsrapportering i din bransch

Dagens kunder, investerare och medarbetare är mer medvetna än någonsin. De räknar med att företag ska uppfylla deras förväntningar och vara transparenta med sina prestationer. Att förstå vilka dessa förväntningar är, är därför avgörande för alla företag i det 21:a århundradet. Processen att analysera dessa materiella aspekter kan emellertid vara både tidskrävande och komplex. Därför introducerar vi Worldfavor Sustainability Insight – ett verktyg som gör det enklare än någonsin att benchmarka hur företag i din bransch jobbar och rapporterar. Du får insikter om relevanta områden i GRI Standards och vilka av de globala hållbarhetsmålen de bidrar till.

Insikter baserat på mer än 20 000 datapunkter 

Informationen i Worldfavor Sustainability Insights baseras på mer än 20 000 datapunkter som är hämtade  från över 200 företag, vilka alla jobbar med GRI Standards Sustainable Reporting Framework. Samtliga företag i databasen har mer än 250 anställda och för närvarande är majoriteten företag från Norden, men även företag utanför Norden är representerade. Data läggs kontinuerligt till från nordiska så väl som internationella företag. Genom att välja bransch presenterar verktyget en analys av vilka hållbarhetsområdena i GRI Standards som företag i din bransch rapporterar på. Du får också en bild av vilka globala hållbarhetsmål som du genom att jobba med dessa också kan bidra till. Worldfavor Sustainability Insights kan fungera  som ett enkelt sätt att starta er hållbarhetresa, men också ett verktyg för att kunna jämföra er befintliga hållbarhetsstrategi med bolag i samma bransch.

GRI-Standarder & de globala hållbarhetsmålen

Worldfavor Sustainability Insights gör det möjligt för dig att se vilka områden inom GRI-standarder som oftast används av företag i din bransch. GRI-standarderna, som utvecklats av Global Reporting Initiative, är de första globala standarderna för hållbarhetsrapportering. De används av företag och regeringar över hela världen för att förstå och kommunicera sin inverkan på hållbarhetsfrågor. De representerar också den mest antagna globala ramen för hållbarhetsrapportering. Worldfavor Sustainability Insights presenterar inte bara relevanta områden i GRI Standards, du får också en bild av matchande globala hållbarhetsmål som din verksamhet bidrar till. De hållbara hållberhetsmålen (SDGs) är en samling med 17 globala mål som fastställts av FN för att säkerställa att tillväxt och mänskligt välbefinnande fortsätter att utvecklas inom planetgränserna.

Vi lanserade Worldfavor Sustainability Insights för att hjälpa dig att starta er resa till att bli ett ”21st Century Company” eller att jämföra din nuvarande strategi – utan tidskrävande och kostsamma processer. Som en materialanalys kan dessa insikter användas för att identifiera relevanta hållbarhetsområden för ditt företag. Få tillgång till din kostnadsfria analys nu och bjud kollegor att ta del av det!

 

Kostnadsfri analys baserat på GRI och SDG:erna