Martin&Servera väljer Worldfavors lösning för hållbara leverantörskedjor

Martin & Servera, ledande leverantör till restaurangbranschen, tar ytterligare ett betydande steg i sina hållbarhetsinsatser genom att optimera hållbarhetsbedömningen av sina leverantörer med hjälp av Worldfavor, Sustainability Platform. Martin & Servera har alltid arbetat dedikerat för hållbart affärsbeteende, vilket säkerställer företagsansvar både socialt och miljömässigt på lokal och global nivå. Behovet av en mjukvaruplattform för leverantörsdata härrör från tidigare personberoende processer, stor administration och önskan att frigöra tid för mer värdeskapande uppgifter. De förväntade fördelarna med Worldfavor är att optimera leverantörsdata, bedömning och relaterad administration.

 Vi tror att hållbarhetsinformation kopplat till leverantörskedjan är en nyckelfaktor för framgång i framtiden. Konsumenterna vill ha mer information om produkter de köper. Vi, och som jag föreställer mig andra företag, har massor av information om våra leverantörer och produkter men vi behöver hjälp med att hantera och lagra denna information. Worldfavor hjälper oss att göra just det, säger AnnaLena Norrman, Chief Sustainability Officer hos Martin & Servera.

Med hjälp av Worldfavor kommer Martin & Servera inte bara att automatisera bedömningen av leverantörskedjorna enligt sina uppförandekoder, de kommer också att få ytterligare insikt om var i värdekedjan de ska satsa på att öka hållbarheten.

– Vi är väldigt glada över att se en ledande aktör som Martin&Servera digitalisera sin hållbarhetshantering och bedömning av leverantörskedjan. Deras engagemang för hållbarhet är äkta och ett viktig pusselbit i verksamheten, de är också öppna för att använda modern digital teknik för att hjälpa att nå sina mål, säger Andreas Liljendahl, CEO at Worldfavor. 

Worldfavor erbjuder en marknadsledande plattform för företag att hantera, rapportera, kommunicera och utvärdera internt och externt hållbarhetsarbete. Plattformen har idag över 5500 användare globalt och används av ledande bolag så som SAS, Martin & Servera, Nudie Jeans och Rang-Sells. Genom smarta nätverkseffekter och förenklat arbete vill Worldfavor möjliggöra en hållbar utveckling för bolag runt om i världen.

Läs mer om Worldfavor Sustainable Sourcing

Martin & Servera (ägd av Axel Johnson AB) är ett företag specialiserat på restaurangindustrins behov och levererar färskvaror, drycker och utrustning till restaurangägare i hela Sverige.

www.martinservera.se