AUTHOR: worldfavor

Skapa rätt förutsättningar för hållbara inköp med hjälp av en uppförandekod

Arbetar du inom hållbarhet eller hållbar upphandling och är osäker på fördelarna med att arbeta med en uppförandekod? Se det som ett äktenskapsförord där ansvar och öppenhet är nyckeln för en långvarig och lycklig relation. Alla företag som tar reducering av sin klimatpåverkan på allvar och vill ...

Read More

Hållbarhetslagen – vad innebär det för din organisation?

Den svenska regeringens lagstiftning om hållbarhetsrapportering har vid det här laget få missat. Lagen trädde i kraft 2016, och kom att påverka rapporteringen, som ett resultat av EU’s direktiv om icke-finansiell rapportering. Lagkravet har blivit kritiserad av ett flertal parter för att det ...

Read More

5 ramverk för standardisering och hållbarhetsrapportering du bör ha koll på

Genom att fastställa målsättningar, mäta utveckling och hantera förändringar kan du göra ditt företag mer hållbart. Men för att kunna göra det behöver du börja med att välja vilket ramverk ni ska följa. 

Read More

En ledande leverantör med ett omfattande hållbarhetsarbete

Sveriges ledande restaurang och catering specialist engagerar sig i ett långsiktigt kvalitets- och miljömässigt arbete som skapar affärsfördelar för både företaget och dess kunder. Martin & Servera är en familjeägd grupp av företag som tillsammans levererar drycker, färskproducerad mat, ...

Read More

Därför är det viktigt att små och medelstora företag rapporterar på de globala hållbarhetsmålen (SDGs)

Enligt en uppdatering från Förenta Nationerna (FN) från 2018 är deltagande i, och rapportering på, de 17 globala hållbarhetsmålen (SDGs) hoppfullt på landsnivå, men framstegen har inte varit tillräckligt snabba. De globala målen kommer endast nås när små och medelstora företag (SMFs) är helt ...

Read More

3 sätt att göra hållbarhetsredovisningen enklare (och slippa drunkna i excelfiler)

Hållbarhetsredovisning är klar och du och dina kollegor är glada och stolta, eller? För många är det förhoppningsvis sant men inte sällan har det också varit en enormt stressig period med det omfattande, och inte sällan så tidskrävande, jobbet att samla in all data och sammanställa företagets ...

Read More

Därför ska du använda data för att säkerställa en hållbar leverantörskedja

Som ett företag i det 21: a århundradet, är en av de viktigaste aspekterna för att säkerställa hållbarhet i hela affären att hållbarhetsstrategin integreras och antas i hela organisation. Inklusive leverantörsledet. För många företag handlar det om att säkerställa att tusentals andra ...

Read More

Globala målen: Möjligheter med att anpassa strategi och kommunikation

De Globala målen (SDGs) presenterar ett betydande tillfälle för förändringar i sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. I och med att intressenternas efterfrågan på ansvarstagande och kontroll leder till förändring i hela näringslivet kan detta idag vara en av de största möjligheterna för ...

Read More

Vad är materialitet? Grunderna för att förstå vad som är väsentligt

Read More

Worldfavor Sustainability Insights: Jämför hållbarhetsrapportering i din bransch

Dagens kunder, investerare och medarbetare är mer medvetna än någonsin. De räknar med att företag ska uppfylla deras förväntningar och vara transparenta med sina prestationer. Att förstå vilka dessa förväntningar är, är därför avgörande för alla företag i det 21:a århundradet. Processen att ...

Read More
1 2